Начало на курса през 2021

Списъкът на одобрените за участие в програмата на НШМ към 29.10.2021 г. е наличен ТУК. Всички останали подробности за записването и началото на курса са публикувани във ФОРУМА ни. Регистрацията изисква потвърждение от администратор и отнема известно време.

Прием 2021 - допълнителни срокове за подаване на заявления

По изключение и през тази година ще продължим с приема на заявления за участие в обучение до 5 ноември включително. Бланка на заявлението може да бъде намерена ТУК

Новини във връзка с въведените противоепидемични мерки и ограничения

Във връзка с извънредната епидемична обстановка и невъзможността за организиране на нормална кампания по прием, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2021.
Междувременно ще продължим да приемаме по електронна поща заявления на желаещи да се включат в програмата за обучение.
Подалите заявления към края на м. април отговарят на условията и са одобрени.

Благодарим за разбирането! Бъдете здрави и спазвайте препоръките!

Прием в програмите на НШМ през 2021 година - над 30 години опит в извънкласното обучение

За поредна година Школата обявява ПРИЕМ на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици в гимназиален етап на образование в средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС.

Списък на одобрените за участие в програмите на НШМ през 2020 - 2 част

Списъкът на одобрените за участие в програмите за обучение на НШМ, подали заявления в периода юни - октомври 2020, е наличен тук

Всички останали подробности относно записването и обучението са налични ТУК

Занималня за следучилищно обучение

От есента на 2020 година Национална школа по мениджмънт разширява своето портфолио с програма за обучение на ученици в начален етап на образование.
Целта е да предоставим ранна подготовка за развитие на социални и лидерски умения, на предприемаческо и екологично мислене, на социална ангажираност сред най-малките ученици.
Програмата предвижда полудневни занимания всеки ден в интервала 13.00-18.00 ч. Те ще съчетават самоподготовка на домашната работа с игрови и творчески занимания за развитие на социалните умения.

Лятна школа 2020

В края на м. август проведохме серия тридневни обучения в малки групи за развитие на предприемачески и мениджърски компетенции за приетите за обучение курсисти през 2019 година. Работихме за развитие на проактивен подход, ефективност, планиране и организиране, креативност и иновации, предприемачество (вкл. социално предприемачество). Обучението премина в приятна, макар и нетипична за обичайната ни лятна школа обстановка.

Списък на одобрените за участие в програмите на НШМ през 2020 - 1 част

Списъкът на одобрените за участие в програмите за обучение на НШМ, подали заявления в периода март - май 2020, е наличен тук
Начало на учебните занятия - 25 октомври 2020 г. в сградата на ИСК-УНСС. Повече за началото на учебните занятия можете да намерите ТУК

Онлайн дискусионен форум "Социални иновации и потенциалът на социалната икономика за възстановяване от кризата с COVID-19"

Световната криза, предизвикана от COVID-19, и наложените ограничителни мерки доведоха до промяна в бизнес средатата и до нарастване на социалните нужди в обществото. Социалните предприятия у нас са предимно микробизнеси, които функционират на границата на двете сфери, и кризата ще се отрази на начина им на функциониране в средносрочен и дори дългосрочен план.

Срокове за прием през 2020

Предвид обявената вирусна епидемия и потенциалния риск от разпространение на COVID-19, сроковете за прием в НШМ през 2020 година се променят, както следва:

Страници