Удължени срокове за прием в НШМ през 2020 година

Школата обявява удължени срокове за ПРИЕМ през 2020 година на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици в гимназиален етап на образование в средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС.

Занималня за следучилищно обучение

От есента на 2020 година Национална школа по мениджмънт разширява своето портфолио с програма за обучение на ученици в начален етап на образование.
Целта е да предоставим ранна подготовка за развитие на социални и лидерски умения, на предприемаческо и екологично мислене, на социална ангажираност сред най-малките ученици.
Програмата предвижда полудневни занимания всеки ден в интервала 13.00-18.00 ч. Те ще съчетават самоподготовка на домашната работа с игрови и творчески занимания за развитие на социалните умения.

Лятна школа 2020

В края на м. август проведохме серия тридневни обучения в малки групи за развитие на предприемачески и мениджърски компетенции за приетите за обучение курсисти през 2019 година. Работихме за развитие на проактивен подход, ефективност, планиране и организиране, креативност и иновации, предприемачество (вкл. социално предприемачество). Обучението премина в приятна, макар и нетипична за обичайната ни лятна школа обстановка.

Списък на одобрените за участие в програмите на НШМ през 2020 - 1 част

Списъкът на одобрените за участие в програмите за обучение на НШМ, подали заявления в периода март - май 2020, е наличен тук
Предвид извънредните епидемични обстоятелства, приемът ще продължи до м. октомври включително. Заявления могат да се подават текущо по електронна поща. Планирано начало на учебните занятия - октомври/ноември 2020 г.

Онлайн дискусионен форум "Социални иновации и потенциалът на социалната икономика за възстановяване от кризата с COVID-19"

Световната криза, предизвикана от COVID-19, и наложените ограничителни мерки доведоха до промяна в бизнес средатата и до нарастване на социалните нужди в обществото. Социалните предприятия у нас са предимно микробизнеси, които функционират на границата на двете сфери, и кризата ще се отрази на начина им на функциониране в средносрочен и дори дългосрочен план.

Новини във връзка с въведените противоепидемични мерки и ограничения

Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2020, както и всички групови форми на работа с курсистите до отпадане на обявените извънредни мерки.
Междувременно ще продължим да приемаме по електронна поща заявления на желаещи да се включат в курсовете на обучение и ще провеждаме дистанционно обучение на настоящите курсисти, записани през 2019 година.

Срокове за прием през 2020

Предвид обявената вирусна епидемия и потенциалния риск от разпространение на COVID-19, сроковете за прием в НШМ през 2020 година се променят, както следва:

Откриване на пространство за обучения и събития Social Innovators България

На 18 октомври официално отвори врати новото пространство за обучения и събития Social Innovators България. По време на откриването експерти от Национална школа по мениджмънт и Български център за нестопанско право очертаха ползите за младите хора за кариерно развитие в неправителствения сектор.

Лятна школа Банско 2019

Банско 2019

Лятна школа Банско 2019. Над 130 участници - много усмивки, нови приятелства, знания, опит и емоции!

Снимки - в нашата галерия.

Заедно за насърчаване на младежката заетост

EEA and Norway Grants

На Международния ден на приятелството на ООН стартира официално Списание за младежка заетост, което ще споделя успехи от дейности и инициативи, финансирани от Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия. Близо 200 институции от 26 европейски държави, изпълняващи проекти, финансирани от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, се обединяват, за да споделят резултати от своите инициативи, насочени към борба с младежката безработица в Европа.

Страници