Прием в програмите на НШМ през 2021 година - над 30 години опит в извънкласното обучение

За поредна година Школата обявява ПРИЕМ на участници в програмите за извънкласно (съботно-неделно) обучение по управление и предприемачество, предназначени за ученици в гимназиален етап на образование в средни училища и професионални гимназии и осъществявани съвместно с Института за следдипломна квалификация към УНСС.

От 2021 година при нас могат да подават кандидатури младежи, обучавани в гимназиален етап на образование от цялата страна, като за целта ще осигурим възможност за провеждане на присъствено обучение и обучение в електронна среда от разстояние.

Кандидатите попълват и подават ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ, като към него прилагат извадка от електронен дневник или друг документ, удостоверяващ среден успех най-малко Добър 4,00 от обучението им в училище през учебната 2019/20 година и първия учебен срок на учебната 2020/21 година.

Срокове:
1. Период за подаване на ЗАЯВЛЕНИЯ - текущ. Заявлението и декларацията се изпращат попълнени, подписани и сканирани по електронен път на адреси nbschool@nbschool.eu или nbs@techno-link.com
2. Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ: предстои да се обяви
3. Период на записване и разпределение в групи на новоприетите ученици - предстои да се обяви
4. Планирано начало на учебните занятия - предстои да се обяви. Присъствено - в сградата на ИСК-УНСС, или дистанционно - в Zoom.

Повече подробности за условията на обучение в НШМ можете да намерите в секция ПРИЕМ, ОБУЧЕНИЕ и в ПРАВИЛНИКА ЗА УЧЕБНАТА РАБОТА В НШМ

Екипът на Школата си запазва правото да променя посочените по-горе срокове в зависимост от противоепидемичните мерки.