Нови срокове за прием

Предвид обявената вирусна епидемия и потенциалния риск от разпространение на COVID-19, сроковете за прием в НШМ се променят, както следва:

- Срок за подаване на заявления - до 26 март 2020 г.
- Публикуване на списъка с приетите за обучение на сайта на НШМ: 27 март 2020 г.
- Период на записване на новоприетите курсисти - от 30 март до 3 април 2020 г.
- Планирано начало на курса - 4/5 април 2020 г.

В зависимост от обстоятелствата е възможна промяна на посочените срокове.