Новини за Прием 2020, съобразени с въведените противоепидемични мерки

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, както и на основание Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 г., включително, ръководството на НШМ отлага сроковете за прием, записване и начало на курса на обучение за Прием 2020 до отпадане на обявените извънредни мерки.
Междувременно ще продължим да приемаме заявления на желаещи да се включат в обучението по електронна поща.
Благодарим за разбирането в тази извънредна ситуация! Бъдете здрави и спазвайте препоръките!