Онлайн дискусионен форум "Социални иновации и потенциалът на социалната икономика за възстановяване от кризата с COVID-19"

Световната криза, предизвикана от COVID-19, и наложените ограничителни мерки доведоха до промяна в бизнес средатата и до нарастване на социалните нужди в обществото. Социалните предприятия у нас са предимно микробизнеси, които функционират на границата на двете сфери, и кризата ще се отрази на начина им на функциониране в средносрочен и дори дългосрочен план. Защото именно социалното предприемачество е призовано да предложи устойчиви решения за справяне с проблемите от обществено значение - множество примери от цяла Европа доказват потенциала им за посрещане на предизвикателствата.

Каква беше реакцията на организациите, както и на институциите, така че социалните предприятия да успеят да отговорят на повишените социални нужди и да се адаптират? Какви са текущите предизвикателства и какво може още да се направи? Какви са тенднциите у нас и в Европа за развитие на социалната икономика? Въпроси, на които ще потърсим заедно отговори в онлайн форума: СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛЪТ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ КРИЗАТА С COVID-19


За кого е подходящ форумът
Ако съчетавате социална цел и предприемачески модел на работа, то този форум е за вас. Социалните предприятия и всички граждански организации в обществена полза, които развиват стопанска дейност, ще имат възможност да дискутират темата за социалната и солидарна икономика през различните нейни аспекти:

- ролята на институциите и тенденциите за развитие на национално и европейско ниво
- конкретните предизвикателства и възможности според различния тип предприемачество
- значението на комуникацията и социалната мисия като мотивация за справяне с кризи


Вижте цялата програма ТУК

Предварителната регистрация е задължителна, за да получите достъп като участник във форума. Регистрирайте се тук до 21 юли включително. Данните ви (имена, имейл, снимки и видеозаписи) ще бъдат обработвани от организаторите на събитието за целите на провеждането и отчитането му, неговото популяризиране в интернет, както и за изпращане на последваща информация, свързана с темата на форума.


Форумът „Социални иновации и потенциалът на социалната икономика за възстановяване от кризата с COVID-19“ се организира от Български център за нестопанско право в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Балкански институт по труда и социалната политика и Национална школа по мениджмънт в рамките на проект "Социални иноватори", финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм.