Занималня за следучилищно обучение

От есента на 2020 година Национална школа по мениджмънт разширява своето портфолио с програма за обучение на ученици в начален етап на образование.
Целта е да предоставим ранна подготовка за развитие на социални и лидерски умения, на предприемаческо и екологично мислене, на социална ангажираност сред най-малките ученици.
Програмата предвижда полудневни занимания всеки ден в интервала 13.00-18.00 ч. Те ще съчетават самоподготовка на домашната работа с игрови и творчески занимания за развитие на социалните умения.
Повече информация можете да намерите ТУК