Прием 2021 - допълнителни срокове за подаване на заявления

По изключение и през тази година ще продължим с приема на заявления за участие в обучение до 5 ноември включително. Бланка на заявлението може да бъде намерена ТУК

Заявлението се изпраща по електронна поща на адреси nbschool@nbschool.eu или nbs@techno-link.com, като към него прилагат извадка от електронен дневник или друг документ, удостоверяващ среден успех най-малко Добър 4,00 на кандидата от обучението в училище през предходната година.

Планирано начало на лекционните занятия: 6 ноември 2021 г.