Лятна школа Банско 2015

Лятна школа Банско 2015

Лятната школа 2015 се проведе в Гранд Рояле Хотел & SPA, гр. Банско в периода 20 - 26 август 2015 г. с участието на над 110 ученици, обучавани понастоящем по програмите на НШМ.
Снимки от лятната школа можете да намерите тук

Обучение в Разлог 2014

Обучение на осмокласници от 32 СОУ - Мурите Клуб Хотел, 2014

Над 120 осмокласници от столичното 32 СОУ "Св. Климент Охридски" участваха в тридневно обучение за развитие на социални компетенции по програмите на НШМ. Тренингът на тема "Ефективна комуникация и сътрудничество" се проведе в периода 26-28 септември 2014 г. в Мурите Клуб Хотел край гр. Разлог.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Лятна школа Боровец 2014

В периода 21 - 27 август в к.к. Боровец се проведе поредната лятна школа за учениците на НШМ, записани за обучение през 2013 и 2014 година.
Снимки от лятната школа можете да намерите тук

Обучение на ученици от 32 СОУ

Обучение на ученици от 32 СОУ

Близо 100 ученици, завършващи осми клас в столичното 32 СОУ "Св. Климент Охридски" преминаха тридневно обучение на тема "Развитие на предприемачеството" с експерти от НШМ. Обучението се проведе в периода 26-28 юни 2014 г. край гр. Разлог в рамките на зелено училище, организирано от училището.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Мотивационно обучение по проект "ПРО-МОТИВ"

В периода 20 януари - 15 февруари 2014 г. НШМ организира и проведе поредица от тридневни мотивационни обучения на над 100 безработни лица, включени в проект ESF-1110-09-12001 "Повишаване на конкурентоспособноста чрез професионално и мотивационно обучение" (ПРО-МОТИВ), изпълняван от ДП "Българо-германски център за професионално обучение" и финансиран по ОПРЧР. Обученията се проведоха в 9 групи в клоновете на ДП БГЦПО в градовете Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Смолян и Царево.

Повече информация за проекта можете да намерите тук

Обучение на директори на ОДЗ в Сандански

Семинар Сандански

Експерти от Националната школа по мениджмънт проведоха двудневно обучение на 200 директори на ОДЗ от всички райони на Столична община на тема "Управление на промяната и стреса". Инициативата беше организирана съвместно от дирекция "Образование" при СО и НШМ. Обучителният семинар се проведе в две групи в периода 2-4 и 9-11 октомври 2013 г. в Интерхотел "Сандански", гр. Сандански.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Обучение в Разлог 2013

Разлог 2013

За втора поредна година НШМ и столичното 32 СОУ "Св. Климент Охридски" организираха обучение на учениците от осмите класове на училището. В тридневното обучение на тема "Ефективна комуникация и сътрудничество", осъществено в периода 27-29 септември в хотел "Мурите" до гр. Разлог участваха 140 ученика, разпределени в 8 групи.

Снимки от обучението можете да намерите тук

Лятна школа Ковачевци 2013

Ковачевци 2013

По време на традиционната лятна школа на учениците от НШМ в периода 22-29 август 2013 г. в НДЕК с. Ковачевци се проведе тренинг за „Развитие на предприемачески и мениджърски компетенции”. Фокусът на обучението беше върху ефективната комуникация, сътрудничеството, конструктивното разрешаване на проблеми, ефективност и проактивен подход, справяне със стреса.

Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България

Проект BG051PO001-7.0.01-0015-C0001"Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България. Трансфер на комплексна иновативна обучителна методология от Чехия"

Проект CoMeIn

The global aim of the CoMeIn project is to contribute to prevention of early school leaving at secondary education level in Bulgaria, France, Poland, Slovenia and Turkey. Our idea is to equip teachers in the countries involved with the necessary knowledge, skills and tools to motivate and inspire students for learning by development and pilot testing of Coaching Methodology. The Methodology will allow for secondary teachers of all subjects to apply coaching methods in the classroom to support the learning of all students.

Страници