Обучителен семинар в Казанлък

На 26 септември 2008 г. град Казанлък бе домакин на еднодневен обучителен семинар на тема "Възможности за обучение и мобилност в ЕС". В обучението, проведено в ДНА, се включиха 40 ученици и преподаватели от ПГ «Иван Хаджиенов», Гимназия «Акад. Петко Стайнов», ПМГ «Н. Обрешков», ПГЛПТ и др. Семинарът е част от поредицата инициативи за повишаване информираността на българските граждани за техните права и задължения като граждани на ЕС, финансирани от Министерски съвет и изпълнявани съвместно от ИСК при УНСС, Буллброкерс ЕООД и НШМ.

Лятна школа Ковачевци 2008

НДЕК Ковачевци за поредна година беше домакин на лятната лагер - школа, организирина от НШМ. По време на школата реализирахме проект на тема “Социалните и граждански компетенции – ключов фактор за осъществяване на междукултурен диалог”, подкрепен от Министерски съвет в рамките на Работната програма за 2008 г.

Обучителен семинар в София

На 6 юни 2008 г. в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС беше проведен обучителен семинар на тема “Възможности за обучение и мобилност в ЕС”. Семинарът е част от инициативите за повишаване на информираността на българските граждани за техните права и задължения като граждани на ЕС, предмет на обществена поръчка на Министерски съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС. Обучението беше организирано от НШМ в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС и Буллброкерс ЕООД.

Изпълнение на обществена поръчка на Министерски съвет

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС, Буллброкерс ЕООД и Националната школа по мениджмънт спечелиха обществена поръчка на Министерския съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС. Предмет на поръчката е "Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз".

Лятна школа Ковачевци 2007

По време на лятната школа през 2007 осъществихме два проекта на тема „Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава”, подкрепен от Министерство на държавната администрация и административната реформа и “Развитие на ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието”, подкрепен от Министерски съвет на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за ЕС.

Снимки от Лагер 2007

Симулативен модел на съвременна демократична държава

По време на лятната лагер-школа в НДЕК Ковачевци през 2007 осъществихме проект на тема “Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава” с подкрепата на Министерство на държавната администрация и административната реформа и под патронажа на министър Николай Василев.

Откриване на учебната 2006/2007 година

Гост на официалното откриване на новата учебна година в Школата, състояло се на 16 септември 2006 г. беше министър-председателят на Република България Сергей Станишев. Той връчи награди на най-изявените участници в проекта "Повишаване готовността на българските младежи за адаптация към европейските образователни стандарти", осъществен по време на лятната лагер-школа Ковачевци 2006 в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за присъединяване към ЕС. Всички участници в проекта получиха сертификати и подаръци, осигурени от Правителствената информационна служба.

Лятна школа Ковачевци 2006

По време на Лятната школа Ковачевци 2006, в партньорство със Сдружение "Център за социално предприемачество - София", осъществихме проект "Повишаване готовността на българските младежи за адаптация към европейските образователни стандарти". Проектът бе финансиран от Правителството на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за присъединяване към ЕС.
Снимки от Лагер 2006

Лятна школа Ковачевци 2005

Успешно премина Лагер-школа Ковачевци 2005, на която в две смени бе проведена симулация на демократично функционираща държава. След проведените референдуми, участниците от двете смени определиха формата на управление на държавата Лагерия.

Първата смяна симулира функционирането на парламентарна република, докато втората - на президентска.

Страници